Από την υποδοχή Μεσσία… στην Παμπο-καθήλωση

Το σημερινό μας σκίτσο...