«Βάζει» για τα καλά χέρι στα οικήματα οπαδικών συνδέσμων η Αστυνομία

Στα σοβαρά… πολύ σοβαρά φαίνεται να παίρνει η Αστυνομία το θέμα με τη λειτουργία υποστατικών που στεγάζουν οργανωμένους οπαδούς χωρίς άδεια λειτουργίας, αλλά και κάποιων άλλων απαραίτητων εγγράφων.

Μετά από επιστολή του Χρ. Μαυρομμάτης (Ανώτερου Αστυνόμου) που διέρρευσε στον ηλεκτρονικό Tύπο, αρκετοί θαμώνες υποστατικών που «θεωρούνται» ως Σύνδεσμοι Φιλάθλων, προβαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές και οι οδηγίες που δίδονται είναι να διενεργούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα υποστατικά λειτουργούν νόμιμα στη βάση όλων των απαραίτητων αδειών.

Στο εξής, οι έλεγχοι θα είναι πιο αυστηροί και θα γίνεται αξιολόγηση κατά πόσο τα υποστατικά έχουν άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και άδεια μεγαφώνων και ανάλογα με το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα σχηματίζεται ποινικός φάκελος με τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί.

Ποινικά υπεύθυνος για περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται πως υπάρχουν ατασθαλίες, θα είναι ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές του υποστατικού, ή ο διευθυντής. Σε περίπτωση που καταχωρηθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο που σχετίζεται με τη λειτουργία του υποστατικού χωρίς άδεια από τον ΚΟΤ τότε θα διατάσσεται αναστολή της λειτουργίας του μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση στα δικαστήρια.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς Αστυνομικούς Διευθυντές Επαρχιών

Διατάγματα αναστολής λειτουργίας υποστατικών που λειτουργούν ως σύνδεσμοι φιλάθλων ποδοσφαιρικών ομάδων χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή

Αναφέρομαι στο πιο πάνω και με αφορμή την παραβατική συμπεριφορά (οχλαγωγία, βιοπραγίες, οχληρία κ.α) που επιδεικνύουν οι θαμώνες των συνδέσμων φιλάθλων ποδοσφαιρικών ομάδων, δίδονται οδηγίες ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να διενεργούνται οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα υπό αναφορά υποστατικά λειτουργούν νόμιμα στη βάση όλων των απαραίτητων αδειών. Συγκεκριμένα, να διενεργούνται εξετάσεις μέσω του ΚΟΤ για να διαπιστωθεί εάν τα υποστατικά είναι εγγεγραμμένα ως Κέντρα Αναψυχής και μέσω του Έπαρχου για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά είναι εγγεγραμμένα ως Λέσχη ή Σωματείο. Επίσης, να διενεργούνται εξετάσεις μέσω των οικείων Δημαρχείων ή του Έπαρχου για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν εξασφαλίσει άδεια καφενείου.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα υπό αναφορά υποστατικά δεν έχουν εξασφαλίσει οποιαδήποτε από τις πάνω άδειες λειτουργίας να διενεργείται επιτόπιος έλεγχος για να διαπιστωθεί κατά πόσο λειτουργούν ως Κέντρα Αναψυχής (διαθέτουν τραπέζια και πωλούν φαγητό ή ποτό ή/και μεταδίδουν μουσική). Εάν λειτουργούν ως Κέντρα Αναψυχής να διενεργείται έλεγχος για να διαπιστωθεί από τις αρμόδιε αρχές, κατά πόσο έχουν άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή/και άδεια μεγαφώνων. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των εξετάσεων να σχηματίζεται ποινικός φάκελος με τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί.

Ο διαχειριστής/υπεύθυνος/διευθυντής του υποστατικού καθίσταται ποινικά υπεύθυνος για τη λειτουργεία του υποστατικού χωρίς τις απαιτούμενες άδειες (άδεια λειτουργίας, οινοπνευματωδών ποτών, μεγαγώνων) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης της υπόθεσης θα πρέπει να γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο το υποστατικό τυγχάνει διαχείρισης από νόμιμο πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να διώκεται ποινικά ως επίσης και ο διευθυντής τέτοιου προσώπου πέραν από το διαχειριστή/υπεύθυνο του υποστατικού.

Σε κάθε περίπτωση καταχώρησης στο Δικαστήριο ποινικής υπόθεσης, η οποία αφορά το αδίκημα της λειτουργίας κέντρου αναψυχής χωρίς άδεια λειτουργίας από τον ΚΟΤ, να υποβάλλεται μονομερής αίτηση (ΕX Patre) με την οποία να ζητείται από το Δικαστήριο να διατάξει την αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης (άρθρο 18 (6) (α), Ν. 29/1985). Τονίζεται ότι το κατηγορητήριο και το Δικαστικό Διάταγμα αναστολής της λειτουργίας του κέντρου αναψυχής θα πρέπει να επιδίδονται αυθημερόν στον κατηγορούμενο.

Μετά την επίδοση του Δικαστικού Διατάγματος σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα, διαπράττει αυτόφωτο αδίκημα και δύναται να συλληφθεί. Σε τέτοια περίπτωση να σχηματίζεται άμεσα ποινικός φάκελος, ο οποίος να καταχωρείται αυθημερόν στο Δικαστήριο ( άρθρο 18 (6) (γ), Ν. 29/1985).

Επισημαίνεται ότι για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία τέτοιων υποστατικών, ενημερώθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας και ζητήθηκαν οι απόψεις του κατά πόσο η πρακτική υποβολής μονομερούς αίτησης (ex parte) στο Δικαστήριο κρίνεται νομικά ορθή. Ο Γενικός Εισαγγελέας απάντησε ότι η νομιμότητα της πρακτικής αυτής έχει ήδη κριθεί από διάφορα Δικαστήρια που εκδίδουν τα σχετικά διατάγματα. Η πρακτική αυτή έχει βοηθήσει ώστε οι σχετικές άδειες να εξασφαλίζονται από τους κατηγορούμενος και να επανέρχεται η νομιμότητα. Επισυνάπτεται η επιστολή μας προς το Γενικό Εισαγγελέα με αρ. φακ. 11.20.001.008, ημερ. 20/07/17 και η απαντητική επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα με αρ. φακ. ΓΕ 41Α194728, ημερ 16/07/19.

Παρακαλώ για ενημέρωση των μελών μας και πιστή εφαρμογή της πιο πάνω διαδικασίας.

Χρ. Μαυρομμάτης

Ανώτερος Αστυνόμος

για Αρχηγό Αστυνομίας

ΜΕΣΩGoal.com.cy team
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ