Τα τέσσερα σενάρια στο Εφετείο για την υπόθεση Ουζόχο

ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΑΦΙΤΗ

Στο Εφετείο βρίσκεται η «καυτή πατάτα» της πολύκροτης υπόθεσης Φράνσις Ουζόχο. Η Ανόρθωση κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή για κατακύρωση με σκορ 3-0 υπέρ του Απόλλωνα του αγώνα της 19ης αγωνιστικής και αφαίρεση έξι βαθμών από την ομάδα της Αμμοχώστου.

Το Εφετείο θα εξετάσει την υπόθεση στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου (23/4). Το Εφετείο απαρτίζεται από τους Πέτρο Κληρίδη (Πρόεδρος), Βάσο Θεοδώρου (αντιπρόεδρος), Γιώργο Καζαντζή (μέλος), Παύλο Παύλου (μέλος). Προ ημερών υπέβαλε την παραίτηση του ο Ηλίας Στεφάνου (μέλος), καθώς ανέλαβε την νομική εκπροσώπηση του Δρ. Κυριακού Γιάγκου και για λόγους αρχής καθώς θα προέκυπτε σύγκρουση συμφερόντων υπέβαλε παραίτηση. Δεν δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα οποιοδήποτε πρόβλημα καθώς σε περίπτωση ισοψηφίας θα μετρήσει ως νικώσα ψήφος αυτή του προέδρου.

Διαβάστε επίσης: Ο… διπλωμάτης Ουζόχο και η άδεια που δεν πήρε από την Ανόρθωση

∆ικαίωμα Άσκησης Έφεσης

∆ικαίωμα άσκησης έφεσης έχουν τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη η ΚΟΠ και/ή ο Επικεφαλής Πειθαρχικός Εισαγγελέας. Εάν ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι ποδοσφαιριστής, αξιωματούχος ή μέλος σωματείου, το σωματείο στο οποίο ανήκει δεν μπορεί από μόνο του να ασκήσει έφεση. Μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του μπορεί να ασκήσει έφεση, η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα δικόγραφα της έφεσης κατά την καταχώρηση της.

Διαβάστε επίσης: Μιλάνε λες και φταίνε άλλοι. «Mπουρδέλο», ποιος το έκανε;

Οι εφέσεις πρέπει να είναι γραπτές και να καταχωρούνται στην γραμματεία της ΚΟΠ, για την προσοχή του Εφετείου, εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης, να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και η καταχώρηση τους να επιβεβαιώνεται γραπτώς από την γραμματεία της ΚΟΠ. Εξαιρούνται οι εφέσιμες ποινές που επιβάλλονται από τη ∆ικαστική Επιτροπή, στις οποίες αναφέρεται ρητά, ότι δεν θα ακολουθήσει αιτιολογημένη απόφαση, οπότε οι τρεις μέρες ξεκινούν από την κοινοποίηση της ποινής από την Γραμματεία της ΚΟΠ. Το τέλος καταχώρησης έφεσης, καθορίζεται στα 3,000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και πρέπει να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την καταχώρηση της. Η ΚΟΠ εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής τέλους. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν ή η έφεση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη, ο Πρόεδρος θα κηρύσσει την έφεση ως μη αποδεκτή.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: «Έλυσε» τη σιωπή του ο Ουζόχο – «Δεν θυμάμαι πότε ήρθα»

Περιεχόμενο Δικογραφικών

Τα δικόγραφα της έφεσης πρέπει να περιέχουν: (Α) Την νομική βάση της έφεσης. (Β) Περιγραφή των γεγονότων επί των οποίων στηρίζεται. (Γ) Την μαρτυρία. (∆) Τις αιτούμενες θεραπείες.

Mαρτυρία

Η μαρτυρία την οποία λαμβάνει υπόψη του το Εφετείο αποτελείται από: (Α) Τις επίσημες εκθέσεις (Β) Τα πρακτικά και/ή απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής (Γ) Την εξέταση μαρτύρων. (∆) Την εξέταση των μερών. (Ε) Επιτόπια εξέταση (ΣΤ) Τις γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων. (Ζ) Βιντεοσκοπήσεις και τηλεοπτικές μεταδόσεις. (Η) Προσωπικές ομολογίες. Το Εφετείο μπορεί να απαιτήσει περαιτέρω μαρτυρία. Ο Πρόεδρος αποφασίζει σε προκαταρκτική διαδικασία για την εξέταση μαρτύρων.

Απόφαση

Εντός των δικογραφημένων πλαισίων της έφεσης το Εφετείο επανεξετάζει την υπόθεση τόσο από νομικής πλευράς όσο και από πλευράς γεγονότων. Με την απόφαση του μπορεί να επικυρώσει, τροποποιήσει ή ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση.

Τα τέσσερα σενάρια

1. Επικύρωση απόφασης: Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο θα επικυρώσει την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για κατακύρωση υπέρ του Απόλλωνα με σκορ 3-0 τον αγώνα της 19ης αγωνιστικής με την Ανόρθωση και ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών από την ομάδα της Αμμοχώστου.

2. Τροποποίηση: Στην προκειμένη περίπτωση να τροποποιήσει την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή. Δηλαδή να μειώσει ή να αυξήσει την ποινή.

3. Ακύρωση: Στην προκειμένη περίπτωση να ακυρώσει την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή δικαιώνοντας την Ανόρθωση. Σε τέτοιο ενδεχόμενο θα επιστρέψουν οι εννέα βαθμοί στην Ανόρθωση.

4. Επανεκδίκαση: Σε περίπτωση όπου διαπιστώνει ουσιαστική κακοδικία το Εφετείο μπορεί να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να την παραπέμψει ξανά στον Αθλητικό Δικαστή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ