Ιδού το νομοσχέδιο κατά των στημένων αγώνων

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Στα χέρια των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων βρίσκεται από χθες για μελέτη, το πολύκροτο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αθλητικών γεγονότων και αγώνων, το οποίο απέστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, με την παράκληση όπως εντός 10 ημερών παραθέσουν τις απόψεις τους επί των διατάξεών του.

Σε επιστολή του που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο Ιωνάς Νικολάου υποδεικνύει στους αρχηγούς των κομμάτων την επιτακτική ανάγκη, όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί το συντομότερο σε Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι «το φαινόμενο με τους στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες πιθανόν να λαμβάνει και άλλες προεκτάσεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα».

Εμπειρογνώμονες της ΟΥΕΦΑ κατά την πρόσφατη επίσκεψη τους στην Κύπρο είχαν συνάντηση με τον Ιωνά Νικολάου, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα πρέπει να δρομολογηθούν για την αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου. Μέσα από τη συζήτηση ανέκυψε ως επιτακτική η ανάγκη για παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ως το βασικότερο εργαλείο για την εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο δημόσιος διάλογος για το νομοσχέδιο που διέπει την προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας, το οποίο, με την ψήφισή του, θα ανοίξει το δρόμο για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κάτω από όρους και προϋποθέσεις. Όπως εκτιμά ο υπουργός Δικαιοσύνης, η ψήφιση του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου των στημένων αγώνων.

Οι βασικές πρόνοιες

Ειδικότερα, οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου έχουν ως ακολούθως:

Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του ΚΟΑ. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής και θα επιτρέπεται μια μόνο επιπλέον θητεία. Ως μέλη της Επιτροπής, θα διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους, εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας σε θέματα του αθλητισμού. Στα μέλη της Επιτροπής θα καταβάλλεται αμοιβή ανά συνεδρία.

Η Επιτροπή θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των καταγγελιών και των πληροφοριών που θα τίθενται ενώπιον της και στο πλαίσιο αυτό, δύναται να δημιουργήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ή και ηλεκτρονική ιστοσελίδα. Θα εκπονεί εκθέσεις και μελέτες, σε ετήσια βάση, για το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων και θα υποβάλλει εισηγήσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για τη λήψη περαιτέρω μέτρων με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι οδηγίες της Επιτροπής θα είναι υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους.

Η Επιτροπή θα μπορεί να συλλέγει οποιεσδήποτε σχετικές εκθέσεις και οπτικοακουστικό υλικό που δυνατόν να σχετίζονται με το διερευνώμενο αδίκημα των προσυνεννοημένων αγώνων καθώς επίσης και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Πρόσωπο που αρνείται να συνεργαστεί με την Επιτροπή, θα υποπίπτει σε αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μπορεί να ανακαλεί ή να αναστέλλει τις άδειες στοιχήματος από εταιρείες και αντιπροσώπους που δεν συνεργάζονται μαζί της.

Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής Δεοντολογίας σαφείς πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αγώνας ή αθλητικό γεγονός πιθανόν να είναι αντικείμενο χειραγώγησης, θα ενημερώνει την οικεία διοργανώτρια ομοσπονδία με σκοπό την μετάθεση της ώρας του συγκεκριμένου αγώνα ή την αναβολή της διεξαγωγής του.

Οι ποινές και τα αδικήματα

Σύμφωνα, πάντα, με το νομοσχέδιο:

Όποιος, άμεσα ή έμμεσα, είτε αυτοπροσώπως είτε διά μέσω τρίτου, αποπειράται να προβεί ή προβαίνει σε χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος ή συμβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή προσυνεννοημένου αθλητικού γεγονότος ή αγώνα, θα είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €200.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσωπο το οποίο υπόσχεται, προσφέρει ή δίνει σε άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε δώρο ή άλλο όφελος με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης ή του τελικού αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος ή αγώνα, θα είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης, θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €100.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. Οι ίδιες ποινές θα ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποδέχονται τη δωροδοκία.

Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του αμελεί, παραλείπει, συγκαλύπτει ή και αποκρύπτει στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν προσυνεννοημένο αθλητικό γεγονός ή αγώνα, θα είναι ένοχος πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης, θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €75.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΟΤΑΝ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ…

Στο νομοσχέδιο υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια για τους αθλητές και τους παράγοντες που στοιχηματίζουν. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής: Πρόσωπο που κατέχει θέση αθλητή απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αγώνα στον οποίο αγωνίζεται ή είναι δηλωμένος για να αγωνιστεί ή σε αγώνα πρωταθλήματος της ίδιας κατηγορίας ή πρωταθλήματος κυπέλλου όπου λαμβάνει μέρος αθλητικό σωματείο ή αθλητική εταιρεία ή σύλλογος που είναι εγγεγραμμένος ως αθλητής ή διατηρεί συμβόλαιο συνεργασίας.
Επίσης, πρόσωπο που κατέχει διοικητική ή οργανική θέση σε αθλητική ομοσπονδία απαγορεύεται να στοιχηματίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου, σε αθλητικό γεγονός ή αγώνα οποιασδήποτε κατηγορίας ή διοργάνωσης που διοργανώνεται ή διεξάγεται υπό την ευθύνη, αιγίδα ή εξουσιοδότηση της οικείας του ομοσπονδίας. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πιο πάνω διατάξεις, είναι ένοχο πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης, θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €75.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. Πρόσθετα, το νομοσχέδιο απαγορεύει στους αθλητές και στους αθλητικούς παράγοντες όπως και στους συγγενείς τους μέχρι δεύτερου βαθμού, να έχουν εμπλοκή σε επιχειρήσεις παροχής στοιχήματος.

ΠΗΓΗphilenews.com
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ