Ελεγκτική: Ποδοσφαιριστές και διαιτητές έφεδροι δεν πατάνε στον στρατό

Ευρήματα που καταδεικνύουν την προβληματικότητα στην παρουσίαση των εφέδρων στον στρατό παρουσιάζει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση με τίτλο «Έλεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς».

Σύμφωνα με την Έκθεση και με βάση στοιχεία του ΓΕΕΦ, από το σύνολο της εγγεγραμμένης/παρακολουθούμενης δύναμης εφέδρων, το 46% είναι ενταγμένοι σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, ενώ το υπόλοιπο 54% είναι, είτε προσωρινά διαγραμμένοι είτε περιλαμβάνονται στην Υπόλοιπη Δύναμη της εφεδρείας.

Στις περιπτώσεις αυτές και πολίτες που είναι ή διετέλεσαν αξιωματούχοι του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινοβουλευτικού κόμματος, επώνυμοι δικηγόροι, γνωστό πρόσωπο των ΜΜΕ, διαιτητές ποδοσφαίρου και γνωστοί ποδοσφαιριστές, ή είναι απόγονοι/συγγενείς διατελεσάντων και νυν αξιωματούχων του κράτους, εκλεγμένων αξιωματούχων, προέδρων αθλητικών ομοσπονδιών, πρώην ανώτατων αξιωματικών της ΕΦ και Αστυνομίας, λειτουργών του ΥΠΑΜ και γνωστών επιχειρηματιών.

Στην εγγεγραμμένη/παρακολουθούμενη εφεδρεία δεν περιλαμβάνονται άτομα που έχουν διαγραφεί οριστικά από το σύστημα. Όπως επεξηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου, όποιος τυγχάνει απαλλαγής ή αναβολής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, σε περίπτωση που ο λόγος για τον οποίο του χορηγήθηκε η απαλλαγή ή αναβολή παύει να υφίσταται, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο λόγος της απαλλαγής ή της αναβολής.

Ευρήματα:

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:Περιπτώσεις εφέδρων που είναι ή διετέλεσαν αξιωματούχοι του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινοβουλευτικού κόμματος, επώνυμοι δικηγόροι, γνωστό πρόσωπο των ΜΜΕ, διαιτητές ποδοσφαίρου και γνωστοί ποδοσφαιριστές, ή είναι απόγονοι/συγγενείς διατελεσάντων και νυν αξιωματούχων του κράτους, εκλεγμένων αξιωματούχων, προέδρων αθλητικών ομοσπονδιών, πρώην ανώτατων αξιωματικών της ΕΦ και Αστυνομίας, λειτουργών του ΥΠΑΜ και γνωστών επιχειρηματιών, των οποίων δεν αιτιολογείται η καταχώρηση στην προσωρινά διαγραμμένη δύναμη εφεδρείας της ΕΦ, εφόσον βάσει στοιχείων διαμένουν και εργάζονται στην Κύπρο.

  1. 381 Δημόσιοι Υπάλληλοι εξακολουθούν να είναι καταχωρισμένοι στο μηχανογραφικό σύστημα της εφεδρείας με τις ενδείξεις «εξωτερικό φοιτητής», «εξωτερικό για λόγους εργασίας» και «εξωτερικό μόνιμος κάτοικος», με αποτέλεσμα να μην καλούνται για εκτέλεση εφεδρικής υπηρεσίας σε Μονάδες της ΕΦ.
  2. Οι ΦΑΕ όλων των πιο πάνω κατηγοριών εφέδρων, παρουσιάζουν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σημαντικές ελλείψεις σε απαιτούμενα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα.
  3. Ουδέποτε προωθήθηκε μέχρι στιγμής από μέρους των υπευθύνων η διαδικασία δίωξης εφέδρων, οι οποίοι βάσει στοιχείων που τηρούνται τόσο στο ΓΕΕΦ, όσο και στα ΤΕ, διαφαίνεται ότι διαπράττουν συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα που καθορίζονται στον περί ΕΦ Νόμο.
  4. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς, για την επίδοση των πάσης φύσεως στρατιωτικών εντολών προς τους εφέδρους είναι ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ