Γενική και Εκλογική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ στη Συνεδρία του ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018 οριστικοποίησε τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας για το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018. Η φετινή Συνέλευση είναι και εκλογική και θ’ αναδείξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ για την τριετία 2019-21.

Με βάση το νέο καταστατικό της ΚΟΕΑΣ, που εγκρίθηκε σε Ειδική Καταστατική Συνέλευση στις 3 Νοεμβρίου 2018, και ειδικότερα με το άρθρο 9(1) και 9(1)(β) θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τρία αιρετά μέλη, εκ των οποίων οι δύο θα πρέπει να είναι γυναίκες. Επιπροσθέτως, τα τρία αιρετά μέλη πρέπει απαραιτήτως να προέρχονται από διαφορετικούς Γυμναστικούς Συλλόγους.

Η εκλογή γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΑΣ είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό γυναικών που ορίζονται από τους Γυμναστικούς Συλλόγους, ή την εκλογή προέδρου, ή της εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του προέδρου μπορεί να υποβάλει άτομο που είναι μέλος ενός εκ των έξι Γυμναστικών Συλλόγων της Ομοσπονδίας. Ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου Γυμναστικού Συλλόγου ή σωματείου μέλους αυτής, ούτε μέλος στο διοικητικό συμβούλιο άλλης Ομοσπονδίας ή Οργανισμού, ή να ανήκει στο προσωπικό ανώτερης αθλητικής Αρχής. Η περιοριστική πρόνοια εξαιρεί την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, της οποίας η Ομοσπονδία είναι Μέλος. Για τις τρεις θέσεις των Αιρετών μελών δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν άτομα που είναι μέλη των έξι Γυμναστικών Συλλόγων-μελών της Ομοσπονδίας.

Οι υποψηφιότητες, τόσο για τη θέση του προέδρου όσο και για τις θέσεις αιρετών μελών, θα πρέπει να υποβληθούν προς τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟΕΑΣ, επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή. Ως τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων καθορίζεται το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 η ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Εκτός από την εκλογή των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα επικυρώσει τους δύο εκπροσώπους από τον καθένα από τους Γυμναστικούς Συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας, τους οποίους υποδεικνύουν τα διοικητικά τους συμβούλια και τον αρχαιότερο τη τάξει Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης της Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

ΜΕΣΩGoal.com.cy team
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ