ΚΟΕ: Αποδέσμευση Κρατικής Χορηγίας 2020

koe

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) αποδέσμευσε την Κρατική Χορηγία για το 2020, η οποία είχε εγκριθεί από την Βουλή, στον Κρατικό Προϋπολογισμό του παρόντος έτους.

Το τελευταίο διάστημα, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ, βρισκόταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την ηγεσία του ΥΠΠΑΝ και τους αρμόδιους λειτουργούς, για την αποδέσμευση της χορηγίας ύψους 800 χιλ ευρώ, με παράλληλη υλοποίηση εκ μέρους της ΚΟΕ των όσων είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο και άλλους κρατικούς φορείς, για θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία της ΚΟΕ.

Σημειώνεται ότι το νεοεκλεγέν Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει άμεσα αποσύρει τις Δικαστικές προσφυγές που ατυχώς είχε καταθέσει το προηγούμενο Εκτελεστικό Συμβούλιο κατά του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

Η καταβολή μέρους της κρατικής χορηγίας κατά το 2019 (€350.000 αντί €1.499.500) και σε συνδυασμό με την δικαιολογημένη καθυστέρηση που υπήρξε για τη φετινή χρονιά, καθιστούσαν ορατό το ενδεχόμενο στάσης πληρωμών.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ νιώθουν έντονα την ανάγκη να ευχαριστήσουν το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), τους αρμόδιους λειτουργούς και ιδιαίτερα τον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου για την απόφαση του και διαβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις της ΚΟΕ με το Υπουργείο θα ενδυναμωθούν στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού ως επίσης του ρόλου και της αποστολής των δύο φορέων.

Τέλος, αναφέρεται ρητά ότι είναι υπόσχεση του παρόντος Εκτελεστικού Συμβουλίου ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα λειτουργεί πλήρως στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης και των σχετικών κανονισμών, έναντι των προαπαιτούμενων και της διαφάνειας που επιβάλλει η απόδοση της οποιασδήποτε κρατικής χορηγίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ