Γενική Συνέλευση και περιήγηση κλασικών αυτοκινήτων

Tην Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Λέσχης Κλασικού Αυτοκινήτου καθώς και Περιήγηση Κλασικών Αυτοκινήτων η οποία θα καταλήξει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Φορβιώτισσα στην Ασίνου στη Δυτική Επαρχία Λευκωσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και φέτος αποφασίσει ότι στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα τιμώνται άτομα που έχουν επιδείξει ξεχωριστή δέσμευση και δραστηριότητα στην προώθηση και διατήρηση των κλασικών αυτοκινήτων στον τόπο μας, ως μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Φέτος, το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να τιμήσει τον Ηρακλή Σκυριανίδη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν και οχήματα Μελών της Λέσχης. Συγκεκριμένα θα βραβεύσουμε το παλαιότερο αυτοκίνητο από την κάθε κατηγορία της FIVA (Class A to Class G) που θα λάβουν μέρος.

«Την Κυριακή, θα ξεκινήσουμε με την Περιήγηση Κλασικών Αυτοκινήτων στις 10 το πρωί από το Nero Cafe στην Έγκωμη Λευκωσία η οποία θα ολοκληρωθεί μετα από περίπου 1 ½ ώρα στην Ασίνου. Για την περιήγηση και για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους εκδήλωση στην Κύπρο, θα χρησιμοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης και καθοδήγησης του κ Πέτρου Αρχαίου, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί μας σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης για να μας ενημερώσει και υποστηρίζει τη χρήση τους. Στη συνέχεια γύρω στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την Ετήσια Γενική Συνέλευση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Φορβιώτισσα, που πρόθυμα μας παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη. Ακολούθως, θα προχωρήσουμε στο κέντρο για ένα νόστιμο παραδοσιακό γεύμα, το οποίο περιλαμβάνει ποτό και γλυκό».

Η Ημερησία Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα έχει ως ακολούθως:
1. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Λέσχης.
2. Παρουσίαση των Οικονομικών της Λέσχης μέχρι τέλος 09/2020.
3. Τελετή Βραβεύσεων
4. Έγκριση των Εισοδημάτων και Εξόδων της Λέσχης για την περίοδο που έληξε 09/2020 και της Έκθεσης Πεπραγμένων.
5. Εκλογές για θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2020-2022.
6. Διορισμός Μελών Πειθαρχικής Επιτροπής. Αποτελείται από τρία Μέλη και δύο αναπληρωματικά τα οποία διορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής συντρέχει με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διορισμός Μελών Ελεγκτικής Επιτροπής. Αποτελείται από δύο ελεγκτές που κατέχουν αναγνωρισμένο σχετικό επαγγελματικό προσόν και οι οποίοι διορίζονται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση.
8. Λήξη Εργασιών Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Καταστατικό το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη Γενική Συνέλευση έχουν τα Πλήρη Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Σύνδεσμο. Συνδεόμενα Μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά μπορούν να παρευρίσκονται στις Συνελεύσεις και να εκφράζουν τις απόψεις και τοποθετήσεις τους.

Όσα από τα Πλήρη Μέλη επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή αίτηση η οποία να υποστηρίζεται από άλλα δύο πλήρη μέλη (επισυνάπτεται ειδικό έντυπο). Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ.

«Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Γραμματέα του Συμβουλίου στο 99606052 ή με τον Κίμωνα Ζαχαρία στο 99677477 για υποβολή αιτήσεων για το Συμβούλιο καθώς και για συμμετοχές στην Περιήγηση και το γεύμα στην «Φορβιώτισσα». Κόστος συμμετοχής για Μέλη είναι δωρεάν. Για μη μέλη €10 το αυτοκίνητο. Το κόστος για το γεύμα είναι €17 το άτομο», αναφέρεται.

ΜΕΣΩGoal.com.cy team
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ