Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση Σκοπευτικής Οργάνωσης Αμμοχώστου

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο διεθνές σκοπευτήριο Λεμεσού...

Καλούνται όλα τα μέλη της Σκοπευτικής Οργάνωσης Αμμοχώστου, στην Ετήσια Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση της Οργάνωσης που θα γίνει το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16.00 στο διεθνές σκοπευτήριο Λεμεσού, στο Αρμενοχώρι.

Τα θέματα της Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ταμειακή Κατάσταση
3. Διάφορα

Επειδή τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Γενική και την Καταστατική Συνέλευση κρίνονται ως πολύ σοβαρά, η παρουσία όλων των μελών θεωρείται απαραίτητη.

Σημείωση: Με βάση το καταστατικό του σωματείου, κάθε μέλος δικαιούται να παρευρεθεί στη Συνέλευση και να αντιπροσωπεύσει εκτός από τον εαυτό του και ένα άλλο τακτικό μέλος, νοουμένου ότι θα έχει γραπτή εξουσιοδότηση προς τούτο και τακτοποιημένη τη συνδρομή του.