Θα παραταχθούμε με σοβαρές ελλείψεις, απέλασαν 20 βασικούς μας