Μουρίνιο σε Ρούνεϊ: Σκέφτομαι να σου αναθέσω τον ρόλο της Καρνέιρο