Λώρης: Μα… τι δεν κατάλαβαν από το μήνυμα της Κυριακής;