Η κλήρωση ήταν μία προσφορά του γραφείου ΚΟΠσε-ράψε