Η Ισλανδία για τους Άγγλους, η Ισλανδία για τους Γάλλους