Επικεντρωθήκαμε τόσο πολύ στον νέο κίνδυνο, που ξεχάσαμε τον παλιό