Προσφορές για αγορά επίσημης μπάλας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για αγορά της επίσημης μπάλας διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας, Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, Ακαδημιών, Γυναικείου, Futsal και Grassroots, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017 – 2018.

Οι μπάλες που αφορούν το Πρωτάθλημα Α’, Β’ Κατηγορίας, Γυναικείο και Futsal πρέπει υποχρεωτικά να είναι FIFA APROVED.

Για τα Πρωταθλήματα Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ μπορεί να είναι και FIFA INSPECTED.

CYTAVISION - Live Sports

Επίσης η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ζητά προσφορές για αγορά μπαλών για τα Πρωταθλήματα των Ακαδημιών και του Αγροτικού Ποδοσφαίρου και μπάλες Νο. 4 για τα Πρωταθλήματα Grassroots.

Αν υπάρχουν περισσότερες από μια εισήγηση από την κάθε εταιρεία να αναφερθούν στην προσφορά.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να υποβληθεί και δείγμα της μπάλας ή των μπαλών.

Οι μπάλες θα πρέπει να παραδοθούν στην Ομοσπονδία, το αργότερο τέλος Μαΐου 2017.

Η Ομοσπονδία δεν είναι υπόχρεα να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε προσφορά.

H Oμοσπονδία δεν είναι υπόχρεα να αγοράσει όλες τις μπάλες από τον ίδιο προσφοροδότη.

H Oμοσπονδία έχει επίσης δικαίωμα να μην αγοράσει οποιαδήποτε μπάλα από τους προσφοροδότες.

Παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραδώσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στα Γραφεία της Ομοσπονδίας, στην Οδό Αχαιών 10, 2413 ‘Εγκωμη, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και όχι μέχρι τις 25.11.2016 όπως αρχικά δημοσιοποιήθηκε.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ποσότητες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας, κ. Ανθούλη Μυλωνά, στο τηλέφωνο 22 352341.