Πάφος FC: Υπενθύμιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πάφος FC προσκαλούν όλα τα μέλη του σωματείου μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση αύριο στις 18:00 στο οίκημα του Σωματείου.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης: 1. Απολογισμός του έτους εκ μέρους του προέδρου, 2. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού, 3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, 4. Διάφορα θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο συμβούλιο δύναται να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του σωματείου καθημερινά έως και την 2/06/2016 (8:00-13:00). (Παρακαλούνται τα μέλη του σωματείου όπως έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ