Πάφος FC: Κάλεσμα για την Ετήσια Γενική Συνέλευση

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Δ.Σ δύναται να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του σωματείου...

Η Πάφος FC με ανακοίνωσή της, προσκαλεί όλα τα μέλη του σωματείου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 3 Ιουνίου και ώρα 18:00 στο οίκημα του Σωματείου.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης: Απολογισμός του έτους εκ μέρους του προέδρου, έγκριση ταμειακού απολογισμού, εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Δ.Σ. του σωματείου και διαφορά θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Δ.Σ δύναται να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του σωματείου καθημερινά έως και την 2/06/2016 (8:00-13:00). Παρακαλούνται τα μέλη του σωματείου όπως έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.