Ομόνοια Αραδίππου: Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη της Ομόνοιας Αραδίππου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 19:45, στο οίκημα του Σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, δίνεται παράταση 30 λεπτών και η συνέλευση ξεκινά τις διαδικασίες θεωρώντας τους παρευρισκόμενους απαρτία.

Θέματα: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για 2016-201. Οικονομικά – Διάφορα. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Δικαίωμα παρουσίας στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσα μέλη έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να εφοδιαστούν το ειδικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας από τον Γενικό Γραμματέα. Τον υποψήφιο θα πρέπει να τον προτείνουν πέντε μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους. Η υποψηφιότητα θα πρέπει να υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα. Με την ευκαιρία αυτή παρακαλούνται όσα μέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους να το πράξουν σύντομα ώστε να ενισχυθεί και το ταμείο του Σωματείου.

Τονίζεται ότι η παρουσία όλων είναι αναγκαία και επιβαλλόμενη. Το Σωματείο μας έχει ανάγκη για αμεσότερη στήριξη, βοήθεια και εμπλοκή του καθενός, για να μπορεί και αυτό να προσφέρει στο μέγιστο δυνατό και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα οποιαδήποτε προβλήματα συναντά για επίτευξη των στόχων του. Θα πρέπει να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για άμεσες ενέργειες για το οικονομικό. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται δεν πρέπει να απουσιάσουν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ