Αλκή: Στις 7 Ιουνίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Αλκής ανακοίνωσε την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ομάδας, στις 7 Ιουνίου 2016, η ώρα 19:30, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.

Αναλυτικά:

“Το Δ.Σ ανακοινώνει την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ομάδας μας, στις 7 Ιουνίου 2016, η ώρα 19:30, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.

Όσα μέλη δεν έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους θα μπορούν να το κάνουν την ημέρα της συνέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99640217”.