Πως κατάφερα να χάσω, το κεφάλι μου θα σπάσω!

Το σημερινό μας σκίτσο!