Το κόστος αποδέσμευσης του Κάρβερ, εισφορά για την άμυνα

Το σημερινό μας σκίτσο...