Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προϊόντα με την εμπορική ονομασία «Ομόνοια» από τον σύλλογο.

Αναλυτικά: «Ενόψει της λήξης υφιστάμενων συμβολαίων εμπορίας προϊόντων «Ομόνοια», ο Σύλλογος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη νέας σύμβασης (ή συμβάσεων) με ενδιαφερόμενες εταιρείες ή/και επιχειρηματίες για παραχώρηση του δικαιώματος εμπορίας σειράς προϊόντων κάτω από την εμπορική επωνυμία «Ομόνοια».

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την κατηγορία προϊόντος

· Κάρβουνα

Ωστόσο, ο Σύλλογος δηλώνει έτοιμος να εξετάσει προτάσεις για άλλα πιθανά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να προωθηθούν κάτω από την εμπορική ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ». Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για να του παραχωρηθεί άδεια εμπορίας ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά περισσότερα από ένα προϊόντα θα πρέπει για το καθένα από αυτά να επεξηγηθούν ξεχωριστά οι όροι της προσφοράς, ως εξής:

1. Προσφερόμενο χρηματικό ποσό. Επιθυμία του Συλλόγου είναι όπως η αποζημίωση του για την παραχώρηση εκ μέρους του, του δικαιώματος εμπορίας προϊόντων κάτω από την εμπορική επωνυμία «Ομόνοια» γίνεται στη μορφή ενός ετήσιου σταθερού ποσού, το οποίο δεν θα σχετίζεται άμεσα με τις πωλήσεις του προϊόντος. Αποτελεί ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου να εκτιμήσει σωστά τη δυνητική ζήτηση του προϊόντος και να υποβάλει μία ανάλογη προσφορά. Ο επιτυχών θα πρέπει να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση πιστής εκτέλεσης του έργου, ισοδύναμη με 10% του συνολικού ποσού της σύμβασης.

2. Περιγραφή του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πιθανές παραλλαγές του προϊόντος, προτεινόμενη συσκευασία, πιθανές παραλλαγές της συσκευασίας. Θα πρέπει επίσης να παρουσιαστούν πληροφορίες για τον κατασκευαστή του προϊόντος. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να έχουν έγκριση κράτους για δυνατότητα χρήσης στην κυπριακή αγορά.

3. Προτεινόμενη στρατηγική τιμολόγησης και ειδικότερα προτεινόμενο εύρος χονδρικής και λιανικής τιμής πώλησης, για κάθε πιθανή συσκευασία του προϊόντος.

4. Περιγραφή των καναλιών διανομής που θα επιστρατευθούν για διανομή του προϊόντος στην αγορά, στοχευόμενο ποσοστό κάλυψης της κυπριακής αγοράς, διαθέσιμοι πόροι και δυνατότητες στον τομέα της φυσικής διανομής (ή δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με άλλες εταιρείες φυσικής διανομής).

5.  Στρατηγική προβολής. Περιγραφή των προωθητικών ενεργειών οι οποίες θα αναληφθούν με σκοπό την προώθηση του προϊόντος στην αγορά καθώς και τη συστηματική προβολή του (π.χ., διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, προσωπικές πωλήσεις, προβολή στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στο ειδικό κουτί προσφορών που θα τοποθετηθεί γι’ αυτό το σκοπό στα γραφεία του Συλλόγου, Κυπράνωρος 13, Γραφείο 101, 1ος όροφος, 1061 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 14:00, 10/05/2017.

Η Ομόνοια θα αξιολογήσει την κάθε προσφορά στη βάση του συνόλου των παραμέτρων που την αποτελούν και όχι αποκλειστικά και μόνο στη βάση του προσφερόμενου χρηματικού ποσού. Επιπρόσθετα, ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλέσει τους προσφοριοδότες των οποίων η προσφορά παρουσιάζει εκ πρώτης όψεως σημαντικές προοπτικές επιτυχίας σε περεταίρω διαβούλευση πριν λάβει τις τελικές του αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Παναγιώτη Καμασιά, τηλέφωνο 22025400.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ