Ομόνοια: Η πρώτη συμβουλή ήταν… φάτε τον Νασιμέντο;