Πιέρο, στα δίχτυα να το πεις αυτό!

Το σκίτσο της ημέρας!