Ο Χάσικος θα είναι αυθεντικός ή εκείνος που παίζεις στις Πατάτες;