Απόψε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Mε ανακοίνωσή του το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, υπενθυμίζει και καλεί όλα τα μέλη του στην αποψινή Ετήσια Τακτική Συνέλευση.

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ υπενθυμίζει και καλεί όλα τα μέλη του στην αποψινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σωματείο και θα αρχίσει στις 19:00.

Τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι τα ακόλουθα :

(1) Επικύρωση των Πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

(2) Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα  της περιόδου που έληξε.

(3) Οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.

(4) Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτησης επ’ αυτών.

(5) Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, σε περίπτωση πού γίνουν εκλογές για ανάδειξη νέου 7μελούς Δ.Σ του Σωματείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ