Αυτά θα συζητήσουν την Τετάρτη

Το σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 15 Ιουνίου στις 19:00 στο οίκημα του Σωματείου και καλεί όλα του τα μέλη να παρευρεθούν.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι τα ακόλουθα : (1) Επικύρωση των Πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

(2) Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα  της περιόδου που έληξε. (3) Οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.

(4) Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτησης επ’ αυτών. (5) Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, σε περίπτωση πού γίνουν εκλογές για ανάδειξη νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ