Πρόσκληση στην Εκλογική Συνέλευση Συλλόγου

Ανακοίνωση για την Εκλογική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, στις 18:00 εξέδωσε η Ανόρθωση.

Αναλυτικά: «Κατόπιν απόφασης της Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης του συλλόγου Ανόρθωση Αμμοχώστου στις 25 Μαΐου, καλούνται τα μέλη του συλλόγου σε Εκλογική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους», στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στη Λάρνακα, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 18:00, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέων 15 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου της Ανόρθωσης.

Σημειώσεις: (α) Σύμφωνα με το Καταστατικό του συλλόγου κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Συνέλευση, ούτε να εκλέγει ή να εκλέγεται, εάν δεν έχει εξοφλημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο για το 2016.

(β) Υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου πρέπει να κατατεθούν με το καθορισμένο από τον σύλλογο έντυπο και να υποβληθούν τουλάχιστον 96 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Υποψήφιο για εκλογή στη θέση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου, το οποίο είναι μέλος για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας.

(γ) Έντυπα υποψηφιοτήτων καθώς και Σημείωμα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού Συλλόγου αναφορικά με τις υποψηφιότητες και τη διαδικασία εκλογής θα μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία του Συλλόγου από τη Δευτέρα 6/6/2016».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ