Όσο φιλική μπορεί να είναι η κάθε υποδοχή στον Τιμούρ…