Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κράζει τον Ρόνι Λέβι!

Το σημερινό μας σκίτσο!