Ανόρθωση: Από του ΓΣΠ το «Χ», στου Τσιρείου τη βροχή