Δεν είναι κουλούρια, είναι οι ρόδες του γνωστού λεοφορείου

Το σημερινό μας σκίτσο!