Εγγραφές νέων σωματείων φούτσαλ


Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για σκοπούς λήψης απόφασης για την καλύτερη δυνατή διοργάνωση των πρωταθλημάτων φούτσαλ 2016-17 ζητά τη δήλωση ενδιαφέροντος από όσα Σωματεία θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην κατώτερη κατηγορία των πρωταθλημάτων της.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, Ταχ. Κιβ. 25071, Λευκωσία με ταχυδρομείο ή δια χειρός ή με φαξ στον αριθμό 22-590544, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016.

Τα ενδιαφερόμενα Σωματεία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

*Τα σωματεία να είναι στεγασμένα και να λειτουργούν νόμιμα βάση της κείμενης νομοθεσίας, σαν Σωματεία και να είναι επίσης εγγεγραμμένα στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ. Πιστά αντίγραφα των εγγράφων αυτών ή πρωτότυπα, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να σταλούν στην ΚΟΠ μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

*Τα σωματεία φούτσαλ να έχουν στη διάθεση τους περιφραγμένο στάδιο, κλειστό ή ανοιχτό το οποίο να πληροί τις προδιαγραφές διεξαγωγής αγώνων FUTSAL.

Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει:

*Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου.

*Δήλωση ότι το Σωματείο αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό, τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας, και το περιεχόμενο της Προκήρυξης και ότι θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ομοσπονδίας.

*Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένο βάση της κείμενης νομοθεσίας σαν σωματεία.

*Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Σωματείων του ΚΟΑ.

*Βεβαίωση για το πού στεγάζετε το σωματείο.

*Πίνακα στον οποίο θα φαίνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, τα τηλέφωνα, το φαξ, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και το επάγγελμα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οτιδήποτε άλλο απαιτείται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.

*Το λογότυπο του σωματείου.

*Γραπτή βεβαίωση της αρχής σταδίου (ιδιοκτήτη) ότι παραχωρεί το στάδιο της για τους εντός έδρας αγώνες του σωματείου.

*Τα σωματεία φούτσαλ θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο με τουλάχιστον 12 ποδοσφαιριστές όπως και αιτήσεις για εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο Ποδοσφαιριστών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ